Strona główna -> S.K. "HUCUŁ"

 

Stowarzyszenie „Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie  zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w dniu 16.06.2009 r . Głównym pomysłodawcą i inicjatorem był Stanisław Ciuba -  Dyrektor Stadniny. Skład Komitetu założycielskiego był następujący: Krystyna Kita, Piotr Pupczyk, Zofia Cetnarowska, Jakub Jarek oraz  Czesława Siuta. 

Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Czesława Siuta . Stowarzyszenie pośród swoich członków skupia mieszkańców okolicznych miejscowości: Regietowa, Smerekowca, Gładyszowa, Uścia Gorlickiego, Gorlic, jak również odległych Brzeska i Sanoka. 

             Stowarzyszenie za główne cele przyjęło krzewienie i rozwój kultury łemkowsko-pogórzańskiej poprzez prezentację strojów regionalnych łemków i pogórzan, udział w imprezach o charakterze regionalnym i folklorystycznym, organizację przeglądów regionalnych zespołów folklorystycznych, krzewienie kultury łemkowsko-pogórzańskiej wśród dzieci i młodzieży, aktywizację społeczności lokalnej, popularyzację języka łemkowskiego, zwyczajów i obyczajów, jak również pielęgnowanie i rozpowszechnianie kuchni łemkowsko-pogórzańskiej.  

Stowarzyszenie od chwili powstania organizowało i realizowało następujące przedsięwzięcia:    

  • Koncerty Andrzejkowe „Najpiękniejsze arie i duety operetkowe” 28.11.2009 r. „Andrzejki z gwiazdami opery i operetki” 27.11.2010 r. w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej z Warszawy, w którym wystąpili m.in. Ryszard Wróblewski, Robert Dymowski, Bogumiła Dziel-Wawrowska i inni znakomici artyści, Operowy Koncert Andrzejkowy „W Krainie Uśmiechu” 26.11.2011 r. w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego z Łodzi z Kazimierzem Kowalskim na czele, "W krainie Opery, Operetki i  Musicalu" 24.11.2012 r. w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego z Łodzi
  • Sylwester obrządku wschodniego „Małanka” 13.01.2010 r. , 13.01.2012 r.
  • Przedstawienia „Sztuka Bożonarodzeniowa” 24.01.2010 r. oraz 30.01.2011 r. jak również spektakl Pt. "To dziecko" 22.01.2012 r. w wykonaniu młodzieżyz grupy teatrsalnej z Brzeska
  • Plenerowe koncerty „Skrzypek na dachu” 17.07.2010 r. oraz „Księżniczka Czardasza” 09.07.2011 r. w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej z Warszawy, w którym wystąpili m.in. Ryszard Wróblewski, Robert Dymowski, Bogumiła Dziel-Wawrowska i inni znakomici artyści, plenerowy koncert "Napój Miłosny" w wykonaniu artystów Teatru Narodowego z Lwowa
  • I Ludowy Jarmark Wielkanocny 17.04.2011 r. II Ludowy Jarmark Wielkanocny 01.04.2012 r.
  • Festiwal Twórczości Ludowej podczas XVII Dni Huculskich 16-18.09.2011 r. XVIII Dni Huculskich 14-16.09.2012
  • Największy w Polsce Spęd Koni 17.10.2011 r. 
  • I Dzień Koniarza 27.10.2012 r.

Ponadto Stowarzyszenie „Hucuł” organizowało wiele mniejszych inicjatyw i wydarzeń, a także, czynnie włączało się w organizację imprez cyklicznych organizowanych w Stadninie m.in. Majówki w Regietowie oraz Dni Huculskich.

 
DANE KONTAKTOWE:

Stowarzyszenie "Hucuł" przy SKH "Gładyszów" Sp. z o.o. w Regietowie
Regietów 28
38-315 Uście Gorlickie
Tel. 0 18 351 00 18/97
NIP: 738-210-17-77
Nr konta BS Grybów O/Uście Gorlickie: 33 8797 10 39 0030 0300 7621 0001

 

 

Odwiedzin :