Przykładowe trasy rajdu 2 dniowego

 


PROPOZYCJA I

Dzień pierwszy rajdu:    Regietów Niżny – Krzywa/Banica – Gładyszów

    Z Regietowa Niżnego trasa wiedzie  w kierunku Regietowa Wyżnego a  stamtąd  na górę  Rotunda (771 m n.p.m.), która zaliczana jest do Pasma Granicznego. Na szczycie znajduje się cmentarz wojskowy  
z czasów I wojny światowej. Dalej jedziemy w kierunku miejscowości Zdynia, w której można zwiedzić  drewnianą prawosławną cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny.
Dalszy odcinek trasy biegnie przez Popowe Wierchy – szczyt (grzbiet) górski o wysokości 684 m n.p.m. we wschodniej części  Pasma Magurskiego poczym dojeżdżamy do Banicy , nieistniejącej już wsi w której znajdują się tylko dwa domostwa w tym jedno to prywatny  pensjonat . Tutaj  przy szosie do Krzywej można  również zobaczyć  pomnik siedmiu lotników poległych w 1944 roku lecących z pomocą Powstaniu Warszawskiemu.  Ostatni etap rajdu tego dnia zmierza do wsi Gładyszów do miejsca zakwaterowania

Postoje i popasy:


1. Szczyt Rotunda: cmentarz z I wojny św.
2. Zdynia: cerkiew prawosławna , bacówka 
3. Banica: pomnik lotników, przerwa na posiłek

Dzień drugi rajdu:        Gładyszów – Wysowa – Regietów 

    Z Gładyszowa  szlak biegnie w kierunku Przełęczy Małastowskiej , potem w kierunku wsi Smerekowiec a stąd przez wieś Skwirtne w której znajduje się cerkiew  greckokatolicka pw. św.  Kosmy i Damiana  na szczyt Kozie Żebro(847 m n.p.m.)w  kierunku doliny rzeki Ropa w Hańczowej a stąd do Wysowej Zdrój , która położona jest w południowo-zachodniej najwyższej części Beskidu Niskiego. W Wysowej Zdrój znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych. Wody występujące w rejonie Wysowej zaliczane są do drugiej strefy hydrochemicznej karpackich prowincji wód mineralnych. Z Wysowej Zdrój wracamy do  Hańczowej  z której jedziemy przez wzniesienie Kiczerka  (625 m n.p.m.) do Regietowa.

Postoje i popasy :
1. Przełęcz Małastowska: cmentarz z I wojny św.
2. Skwirtne: cerkiew greckokatolicka  
3. Wysowa Zdrój:  park zdrojowy z pijalnia wód mineralnych , przerwa na posiłekPROPOZYCJA II

Dzień pierwszy rajdu:    Regietów Niży – Krzywa/Banica – Bartne –Męcina Wielka

    Z Regietowa Niżnego trasa wiedzie  w kierunku Regietowa Wyżnego a  stamtąd  na górę  Rotunda (771 m n.p.m.), która zaliczana jest do Pasma Granicznego. Na szczycie znajduje się cmentarz wojskowy   z czasów I wojny światowej. Dalszy odcinek trasy biegnie przez Popowe Wierchy – szczyt (grzbiet) górski o wysokości 684 m n.p.m. we wschodniej części  Pasma Magurskiego poczym dojeżdżamy do Banicy , nieistniejącej już wsi w której znajdują się tylko dwa domostwa w tym jedno to prywatny  pensjonat . Tutaj  przy szosie do Krzywej można  również zobaczyć  pomnik siedmiu lotników poległych w 1944 roku lecących z pomocą Powstaniu Warszawskiemu.
Następny etap rajdu biegnie z Banicy  wzniesieniami Magurczem Dużym a Dziamerą w kierunku  wsi Bartne mijając po drodze rezerwat „Kornutów” o powierzchni 11,9 ha powstałym  w 1953 r. Rezerwat  leży w paśmie Magury Wątkowskiej  granicząc  z Magurskim Parkiem Narodowym . W rezerwacie znajdują się liczne  skałki, głównie piaskowce magurskie, które w wyniku długotrwałych procesów erozyjnych zostały ukształtowane w ciekawe formy - niektóre skałki dochodzą do prawie 20 metrów wysokości. Atrakcją rezerwatu jest też kilka jaskiń, z których największa - Jaskinia Mroczna ma prawie 175 metrów korytarzy - w większości niedostępnych - oraz prawie 17 metrów głębokości. Po pokonaniu tego odcinka docieramy szlakiem do wsi Męcina Wielka do miejsca zakwaterowania

Postoje i popasy:
1. Szczyt Rotunda: cmentarz z I wojny św.
2. Banica: pomnik lotników, przerwa na posiłek
3. Rezerwat Kornutów


Dzień drugi rajdu:        Męcina Wielka  – Owczary – Magura Małastowska - Regietów

    Wyjeżdżając z Męciny Wielkiej kierujemy się w stronę wsi Ropica Górna mijając  z lewej strony  górę Horb. Dalej udajemy się na przełęcz między g. Brusy a Ostrym Działem  w kierunku Owczar mijają Cerkiew greckokatolicką pw. Opieki Bogarodzicy. Stąd droga prowadzi do Magury Małastowskiej  a potem do Regietowa .
 
Postoje i popasy:
1. Owczary: cerkiew greckokatolicka
2. Magura Małastowska : schronisko PTTK , cmentarz z I wojny św.
3. Wg. propozycji przewodnika 

Przykładowa trasa rajdu 3 dniowego


Dzień pierwszy rajdu:    Regietów Niży – Krzywa/Banica – Bartne – Męcina Wielka

    Z Regietowa Niżnego trasa wiedzie  w kierunku Regietowa Wyżnego a  stamtąd  na górę  Rotunda (771 m n.p.m.), która zaliczana jest do Pasma Granicznego. Na szczycie znajduje się cmentarz wojskowy   z czasów I wojny światowej. Dalszy odcinek trasy biegnie przez Popowe Wierchy – szczyt (grzbiet) górski o wysokości 684 m n.p.m. we wschodniej części  Pasma Magurskiego poczym dojeżdżamy do Banicy, nieistniejącej już wsi w której znajdują się tylko dwa domostwa w tym jedno to prywatny  pensjonat . Tutaj  przy szosie do Krzywej można  również zobaczyć  pomnik siedmiu lotników poległych w 1944 roku lecących z pomocą Powstaniu Warszawskiemu.
Następny etap rajdu biegnie z Banicy między wzniesieniami Magurczem Dużym a Dziamerą w kierunku  wsi Bartne mijając po drodze rezerwat „Kornutów” o powierzchni 11,9 ha powstałym  w 1953 r. Rezerwat  leży w paśmie Magury Wątkowskiej  granicząc  z Magurskim Parkiem Narodowym . W rezerwacie znajdują się liczne  skałki, głównie piaskowce magurskie, które w wyniku długotrwałych procesów erozyjnych zostały ukształtowane w ciekawe formy - niektóre skałki dochodzą do prawie 20 metrów wysokości. Atrakcją rezerwatu jest też kilka jaskiń, z których największa - Jaskinia Mroczna ma prawie 175 metrów korytarzy - w większości niedostępnych - oraz prawie 17 metrów głębokości. Po pokonaniu tego odcinka docieramy szlakiem do wsi Męcina Wielka do miejsca zakwaterowania.

Postoje i popasy:
1. Szczyt Rotunda ; cmentarz z I wojny św.
2. Banica ; pomnik lotników , przerwa na posiłek
3. Rezerwat Kornutów

Dzień drugi rajdu:        Męcina Wielka – Owczary - Magura Małastowska – Ropki -  Izby

    Wyjeżdżając z Męciny Wielkiej kierujemy się w stronę wsi Ropica Górna mijając  z lewej strony  górę Horb. Dalej udajemy się na przełęcz między g. Brusy a Ostrym Działem  w kierunku Owczar mijają Cerkiew greckokatolicką pw. Opieki Bogarodzicy. Stąd droga prowadzi do Magury Małastowskiej    a dalej do Smerekowca i  na szczyt  Banne (583 m n.p.m.) .Potem pomiędzy wzniesieniami Kiczerka i Polana w kierunku   Hańczowej, dalej  do wsi Ropki ,która przed wysiedleniami liczyła 59 gospodarstw a obecnie znajduje się tu tylko 9 gospodarstw. Najwyższy szczyt w  pobliżu Ropek to Lackowa (997 m n.p.m) .Z  Ropek przez Przełęcz Peheryba kierujemy  się  do miejscowości  Izby, do miejsca naszego  zakwaterowania.

Postoje i popasy:
1. Owczary: cerkiew greckokatolicka
2. Magura Małastowska : schronisko PTTK , cmentarz z I wojny św.
3. Ropki:  miejsce po cerkwi oraz przylegający do niego cmentarz, gospodarstwo agroturystyczne - Swystowy Sad

Dzień trzeci rajdu:        Izby – Wysowa - Stebnicka Huta /po stronie Słowackiej/ -  Regietó
w


Wyruszając z Izb Przełęczą Pułaskiego kierujemy się w stronę Ostrego Wierchu (938 m n.p.m.) – drugiego co do wysokości szczytu w polskiej części Beskidu Niskiego. Na Ostrym Wierchu znajduje się jaskinia – "Zbójecka Piwnica". Dalej pasmem granicznym mijając po drodze Świętą Górę Jawor na której znajduje się sanktuarium prawosławne, udajemy się Przełęczą Wysowską do Stebnickiej Huty /miejscowości  po stronie Słowackiej znanej jako centrum narciarskie/ Po dłuższej przerwie po stronie słowackiej wracamy Przełęczą Regetowską do stadniny mijając po drodze na pograniczu Polsko- Słowackim bardzo liczne stado pasących się koni huculskich ,należących oczywiście do Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”.


Postoje i popasy:
1. Ostry Wierch:  jaskinia , widoki na Lackową
2. Wysowa : Święta Góra Jawor
3. Stebnicka Huta:  wyciąg narciarski, ośrodek  „Słoneczny Majer”

 

WAŻNE: PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW RAJDÓW - zobacz >>

Rajdy odbywają się przy grupie min 5 osób  - cena od osoby 200 zł / 1 dzień 

 

Cena obejmuje wynajęcie koni z instruktorem, przy rajdach kilkudniowych noclegi i wyżywienie to koszt dodatkowy w zależności od miejsca zakwaterowania.

 

Trasy rajdów oraz wycena ustalane są z grupami indywidualnie w zależności od dostępności noclegów .

 

 

Odwiedzin :