Jubileusz SKH "Gładyszów" oraz JKS "Jaśmin"

JUBILEUSZ XXV – LECIA
STADNINY KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW”
JUBILEUSZ X-LECIA
Jeździeckiego Klubu Sportowego „JAŚMIN”

Stadnina Koni Huculskich „ Gładyszów” jest spadkobiercą i kontynuatorem wielu wybitnych hodowców, którzy w latach powojennych organizowali państwową hodowlę tych wspaniałych górskich koni. Jest bezpośrednim spadkobiercą działającej od 1960 r. Państwowej Stadniny Koni Siary- wielozakładowego przedsiębiorstwa, którego jedną z gałęzi działalności była hodowla koni huculskich. Od 1985 r. hodowla prowadzona była w gospodarstwie Gładyszów, gdzie przeniesiono klacze matki i ogiery czołowe.
Przemiany społeczne i polityczne na początku lat 90 – tych XX wieku umożliwiły powołanie w dniu 17.11.1993 r. Stadniny Koni Huculskich „ Gładyszów” Sp. z o.o. jako jednostki prowadzącej samodzielnie hodowlę koni huculskich na terenach i obiektach wydzielonych z byłej Stadniny Koni Siary. Inicjatorem powstania spółki był pierwszy prezes SKH Gładyszów, a wcześniej hodowca SK Siary -Włodzimierz Kario.
Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie 23 listopada obchodziła XXV-lecia swojego istnienia.
Jubileusz XXV-lecia Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie połączony był z Jubileuszem X-lecia Jeździeckiego Klubu Sportowego „Jaśmin”, który działa przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”.
Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w 2013 roku została włączona do struktur Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Warszawy Pan Filip Sondij Dyrektor Departamentu Nad Spółkami, Pan Paweł Góralski oraz samorządowcy władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wśród gości zaproszonych byli również reprezentanci z Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego, Małopolskiego Związku Hodowców Koni, przyjaciele Stadniny oraz obecni i byli pracownicy SKH „Gładyszów”.
Podczas uroczystości pracownikom Stadniny wręczono Srebrne i Brązowe Krzyże za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianiu hodowli koni huculskich.
Uhonorowani zostali:
Srebrnym Krzyżem Zasługi: Pani Czesława Siuta, Pan Władysław Chruszcz, Pan Stefan Fil.
Brązowym Krzyżem Zasługi: Pani Bożena Stach, Pan Mariusz Wąsik.
Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Szymon Strzelichowski -Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” przygotowała okolicznościowe statuetki, otrzymali je wszyscy goście zaproszeni oraz pracownicy. Jeździecki Klub Sportowy przygotował okolicznościowe medale.
Zaproszeni goście mogli zobaczyć pokaz konny w wykonaniu pracowników SKH „Gładyszów’ oraz członków JKS „Jaśmin”.
Chór ze Staszkówki nawiązywał do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.