Pierwszy tegoroczny źrebak - ogierek.

Czekamy na kolejne