J.K.S "Jaśmin"

"Największe szczęście w świecie, na końskim leży grzbiecie... "

J.K.S "Jaśmin"

Jeździecki Klub Sportowy „Jaśmin” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o. został zarejestrowany, jako stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Komitet założycielski stowarzyszenia tworzyli: Peregrym Andrzej, Zygadło Tadeusz, Stach Bożena, Wąsik Mariusz, Michalak Janusz. Stowarzyszenie działa w oparciu o statut. Klub jest organizacją społeczną i swą działalność opiera na pracy społecznej osób zrzeszonych w stowarzyszeniu. Celem Klubu jest krzewienie zamiłowania do uprawiania rekreacji konnej, rozwijanie działalności zmierzającej do podnoszenia sprawności fizycznej w tym również osób niepełnosprawnych.

Klub działa przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” korzystając z obiektów oraz koni należących do Spółki. Dzięki przychylności Prezesa Stadniny Stanisława Ciuby współpraca układa się pozytywnie i obiecująco. Członkami Klubu są w większości dzieci pochodzące z okolicznych wsi z rodzin niezamożnych. Klub powstał z myślą o nich, aby mogły wolny czas spędzać aktywnie, pożytecznie i zdrowo oraz nauczyć się odpowiedzialności i współpracy w duchu przyjaźni.

Jeździecki Klub Sportowy „Jasmin” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o. działa od listopada 2008 roku. Zarząd i członkowie Klubu są wieloletnimi pracownikami Stadniny Koni Huculskiej „Gładyszów” Sp. z o.o., brali czynny udział w organizacji imprez jeździeckich odbywających się na terenie Stadniny w Regietowie.

Członkowie klubu biorą udział w wielu wyjazdowych imprezach sportowych oraz pokazach konnych m.in..

  • Z hucułem na wakacje – zawody konne zorganizowana w Staszowie
  • Zajazd Huculski w Hawłowicach – zawody konne
  • Pożegnanie wakacji z koniem huculskim – zawody konne w Rudawce Rymanowskiej.
  • Zawody konne w Pleckiej Dąbrowie.

Ponadto Klub uczestniczył w 2009 i 2010 w pokazach konnych podczas Aukcji Koni Arabskich w Janowie Podlaskim oraz podczas wystawy na Torwarze w Warszawie.

Dane kontaktowe

Jeździecki Klub Sportowy "Jaśmin" przy SKH "Gładyszów" Sp. z o.o. w Regietowie
Regietów 28
38-315 Uście Gorlickie
Tel. 0 18 351 00 18/97
NIP: 738-209-01-05
Nr konta BS Grybów O/Uście Gorlickie: 67 8797 1039 0030 0300 5904 0001

 

Zapraszamy do obejrzenia filmików autorstwa JKS Jaśmin

 

logo_jasmin