Stowarzyszenie „Hucuł”

"Największe szczęście w świecie, na końskim leży grzbiecie... "

Stowarzyszenie „Hucuł”

Stowarzyszenie „Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w dniu 16.06.2009 r . 

Skład Komitetu założycielskiego był następujący: Krystyna Kita, Piotr Pupczyk, Zofia Cetnarowska, Jakub Jarek oraz Czesława Siuta.

Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Czesława Siuta. Stowarzyszenie pośród swoich członków skupia mieszkańców okolicznych miejscowości: Regietowa, Smerekowca, Gładyszowa, Uścia Gorlickiego, Gorlic.

Stowarzyszenie za główne cele przyjęło krzewienie i rozwój kultury łemkowsko-pogórzańskiej poprzez prezentację strojów regionalnych łemków i pogórzan, udział w imprezach o charakterze regionalnym i folklorystycznym, organizację przeglądów regionalnych zespołów folklorystycznych, krzewienie kultury łemkowsko-pogórzańskiej wśród dzieci i młodzieży, aktywizację społeczności lokalnej, popularyzację języka łemkowskiego, zwyczajów i obyczajów, jak również pielęgnowanie i rozpowszechnianie kuchni łemkowsko-pogórzańskiej.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie "Hucuł" przy SKH "Gładyszów" Sp. z o.o. w Regietowie
Regietów 28
38-315 Uście Gorlickie
Tel. 0 18 351 00 18/97
NIP: 738-210-17-77
Nr konta BS Grybów O/Uście Gorlickie: 33 8797 10 39 0030 0300 7621 0001

Logo-SK