Rajdy konne

"Największe szczęście w świecie, na końskim leży grzbiecie... "