Dyrektor Mirosław Waląg oraz pracownicy Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”

w Regietowie w dniach 17-18 listopad 2020r.  oddając hołd poległym żołnierzom złożyli 

kwiaty na cmentarzach wojskowych z I wojny Światowej.

Cmentarze znajdują  się w bliskim sąsiedztwie pól należących do Stadniny są to:

Cmentarz nr 51 w Regietowie na Rotundzie,

Cmentarz nr 48 w Regietowie Wyżnym ,

Cmentarz nr 61w Gładyszowie.

Złożono także kwiaty przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.