Na terenie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie 30 listopada odbyła się kolejna aukcja koni huculskich. Do sprzedaży wytypowano 11 koni. Dwie klacze zostały sprzedane.