JUBILEUSZ XXX – LECIA
STADNINY KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW”

     Stadnina Koni Huculskich „ Gładyszów” jest spadkobiercą i kontynuatorem wielu wybitnych hodowców, którzy w latach powojennych organizowali państwową hodowlę tych wspaniałych górskich koni. Jest bezpośrednim spadkobiercą działającej od 1960 r. Państwowej Stadniny Koni Siary - wielozakładowego przedsiębiorstwa, którego jedną z gałęzi działalności była hodowla koni huculskich. Od 1985 r. hodowla prowadzona była w gospodarstwie Gładyszów, gdzie przeniesiono klacze matki i ogiery czołowe.

     Przemiany społeczne i polityczne na początku lat 90–tych XX wieku umożliwiły powołanie w dniu 17.11.1993 r. Stadniny Koni Huculskich „ Gładyszów” Sp. z o.o. jako jednostki prowadzącej samodzielnie hodowlę koni huculskich na terenach i obiektach wydzielonych z byłej Stadniny Koni Siary.
Stadnina Koni Huculskich w 2013 roku została włączona do struktur Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

     Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie 18 listopada obchodziła XXX-lecie swojego istnienia. Jubileusz był okazją do podsumowań, przedstawienia historii oraz osiągnięć sportowych i hodowlanych stadniny.
     W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz służb mundurowych.
Wśród gości zaproszonych byli również reprezentanci Małopolskiego Związku Hodowców Koni, Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego, Dyrektorzy
i Kierownicy KRUS i ARiMR, przyjaciele Stadniny oraz obecni i byli Prezesi, Dyrektorzy i pracownicy SKH „Gładyszów”.
     Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” przygotowała okolicznościowe medale i podziękowania, otrzymali je wszyscy goście zaproszeni oraz pracownicy. Zaproszeni goście mogli zobaczyć wystawę fotograficzną oraz pokaz konny przygotowany przez pracowników SKH „Gładyszów’ oraz członków JKS „Jaśmin”.
     Uroczystości jubileuszowe uświetnił występ Chóru Kantabile oraz Orkiestry Dętej, które działają przy GOK w Łużnej.